Pacht

De pachtwet dateert van 1969 en zal worden hervormd.

Tot zolang dit niet gebeurd is, is onderstaande van toepassing.

De pachtwet heeft slechts 58 artikelen maar als de juiste procedure niet gevolgd wordt, kan uw vordering worden afgewezen.

Er zijn heel wat formaliteiten te vervullen bij een opzeg door de verpachter.

De verpachter kan bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde maken aan de pacht in bepaalde gevallen conform artikel 7 pachtwet om het verpachte goed zelf te exploiteren of de exploitatie over te dragen aan zijn echtgenoot of afstammelingen.

Gedurende elk van de opeenvolgende pachtperiodes met uitsluiting van de eerste en tweede kan de verpachter conform artikel 8 pachtwet een einde maken aan de pacht om het verpachte goed zelf te exploiteren of de exploitatie over te dragen aan zijn echtgenoot of afstammelingen of bloedverwanten tot de vierde graad.

Er zijn lange opzegtermijnen te respecteren van twee tot vier jaar, afhankelijk van het artikel waarop u zich kan baseren.

In de opzegbrief dienen een aantal zaken vermeld te worden op straffe van nietigheid.

Indien er geen instemming is met de opzeg dient de geldigverklaring gevorderd te worden voor de vrederechter binnen dertig dagen.

Vooraleer te dagvaarden voor de vrederechter, is het verplicht eerst de tegenpartij op te roepen in verzoening.

Als er geen verzoening tot stand komt, dient u snel te dagvaarden, binnen de maand na het niet-akkoord.

U kan ons best contacteren om de opzegbrief en de oproeping in verzoening op te stellen zodat daar geen fouten in voorkomen.

Contacteer ons op 016/88.02.18 of via mail barbara.wydooghe@b-vadvocaten.be

Barbara Wydooghe

Pacht

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x