Niet meedelen identiteit bestuurder


Ontvangt u als bedrijf van de politie een PV met antwoordformulier voor een snelheidsovertreding van een van uw werknemers, dan stuurt u dit best zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend terug.

Zoniet zal uw vennootschap gedagvaard kunnen worden met veel zwaardere geldboetes dan diegene die de chauffeur riskeert voor de snelheidsovertreding op zich.

 

De straffen voor een snelheidsovertreding zijn voor de chauffeur (art. 29§3 Wegverkeerswet):

Geldboete van minimum 10 € x 8 (opdeciemen) tot maximaal 500 € x 8 (opdeciemen) en een mogelijks rijverbod voor de chauffeur.

Een rijverbod van minimum 8 dagen is in principe verplicht voor de chauffeur die meer dan 40 km/u boven het maximum rijdt of meer dan 30 km/u boven het maximum rijdt in de bebouwde kom, in een zone 30, een schoolomgeving, erf of woonerf. Het is mogelijk een weekendverbod te vragen (van vrijdagavond 20u tot zondagavond 20u en vanaf 20u op de vooravond van een wettelijke feestdag tot 20u op de wettelijke feestdag, als deze feestdag in de periode van het rijverbod valt).

 

Voor het bedrijf wegens het niet binnen de 15 dagen meedelen van de identiteit van de bestuurder (art. 67ter Wegverkeerswet): 

Geldboete van minimum 500 € x 8 (opdeciemen)!

Deze geldboete komt op het strafregister van de rechtspersoon.


In beide gevallen kan wel een deel van de geldboete met uitstel worden toegekend door de politierechter. 

Er wordt o.a. rekening gehouden met het al dan niet blanco strafregister.

Als bedrijf kan u de gebruikelijke bestuurder registreren op FMS (rentasolutions.org) 

Hebt u een vraag of hebt u een dagvaarding ontvangen, contacteer ons kantoor op 016/88.02.18 of via info@b-vadvocaten.be

Wij gaan bij uw verzekering na of u rechtsbijstand heeft, zodat u op voorhand weet of u onze kosten en erelonen al dan niet zelf dient te betalen.

Barbara Wydooghe

Niet meedelen identiteit bestuurder

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x