Niet meedelen identiteit bestuurder


Ontvangt u als bedrijf van de politie een PV met antwoordformulier voor een snelheidsovertreding van een van uw werknemers, dan stuurt u dit best zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend terug.

Zoniet zal uw zaak gedagvaard kunnen worden met veel zwaardere geldboetes dan diegene die de chauffeur riskeert voor de snelheidsovertreding op zich.

 

De straffen voor een snelheidsovertreding zijn voor de chauffeur (art. 29§3 Wegverkeerswet):

Geldboete van minimum 10 € x 8 (opdeciemen) tot maximaal 500 € x 8 (opdeciemen) en een mogelijks rijverbod voor de chauffeur.

Een rijverbod van minimum 8 dagen is in principe verplicht voor de chauffeur die meer dan 40 km/u boven het maximum rijdt of meer dan 30 km/u boven het maximum rijdt in de bebouwde kom, in een zone 30, een schoolomgeving, erf of woonerf.

 

Voor het bedrijf wegens het niet binnen de 15 dagen meedelen van de identiteit van de bestuurder (art. 67ter Wegverkeerswet): 

Geldboete van minimum 500 € x 8 (opdeciemen)!

Deze geldboete komt op het strafregister van de rechtspersoon.


In beide gevallen kan wel een deel van de geldboete met uitstel worden toegekend door de politierechter. Er wordt o.a. rekening gehouden met het al dan niet blanco strafregister.


Hebt u een vraag of hebt u een dagvaarding ontvangen, contacteer ons kantoor op 016/88.02.18 of via info@b-vadvocaten.be

Barbara Wydooghe

Niet meedelen identiteit bestuurder

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x