Handelsrecht - Vennootschapsrecht - Ondernemingsrecht

Ons kantoor verleent advies en bijstand m.b.t. de volgende materies:

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contracten
 • Fusies en overnames
 • Invordering van openstaande facturen
 • Handelsgeschillen
 • Mededingingsrecht
 • Reorganisaties

Onze dienstverlening richt zich ook tot de “Corporate Recovery”: het adviseren en begeleiden van ondernemingen, die om uiteenlopende redenen in financiële moeilijkheden zijn geraakt. De schade beperken, daar staan we voor. Wij kunnen u adviseren bij alle mogelijke scenario’s: bij een doorstart, tijdens een faillissement of gerechtelijk akkoord, bij herfinanciering, herstructurering, schuldsanering. Ook bij vestiging en/of uitwinning van zekerheden, bij beslaglegging en bij bestuurdersaansprakelijkheid stellen wij u een optimale aanpak voor.

Wij treden op voor zowel KMO’s en grote ondernemingen als voor ondernemende particulieren als raadgever en uiteraard ook als advocaat in een procedure. Voor incassovorderingen ten dienste van institutionele marktspelers die aan hun klanten permanente goederen of diensten verstrekken bieden wij u een uitgekiende en doeltreffende werkwijze aan om hiermee gestructureerd om te gaan.

Handelsrecht - Vennootschapsrecht - Ondernemingsrecht

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x