Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Arbeidsrecht:

 • Loon: vast loon, variabel loon, bonussen, maaltijdcheques, bedrijfswagen, gsm, pc, ...
 • Bedingen in een arbeidsovereenkomst: proefperiode, niet-concurrentiebeding, confidentialiteitsbeding, telewerk, ...
 • Schorsing van de arbeidsovereenkomst: vakantie, tijdskrediet, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, thematische verloven, ...
 • Standaard arbeidsovereenkomsten: deeltijds, voltijds, tijdelijk, voor een bepaald werk, voor onbepaalde duur
 • Specifieke samenwerkingsovereenkomsten: terbeschikkingstelling, handelsvertegenwoordigers, studenten, ...
 • Arbeidsduur: nachtwerk, werken op zon- en feestdagen, overuren, glijdende uren, flexibiliteit, ...
 • Arbeidsreglement: carpolicy, internetgebruik, GSM gebruik, ...
 • Sociaal overleg:  ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, vakbondsafvaardiging, sociale verkiezingen
 • Welzijn op het werk: discriminatie, pesterijen, werk- en beschermingskledij, dienst preventie en bescherming op het werk
 • Arbeidsongeschiktheid door ziekte/ongeval, arbeidsongeval, ...
 • Beëindiging van de overeenkomst: opzegtermijn, opzegvergoeding, ontslag, ontslag om dringende reden, collectief ontslag, ...
 • Arbeidsinspectie en Welzijnsinspectie
 • EU arbeidsrecht: internationale tewerkstelling, grensarbeid, ...

Sociale zekerheidsrecht:

 • Sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen
 • Arbeidsongeschiktheid / arbeidsongevallen / beroepsziekten
 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)
 • Werkloosheid
 • Bijstand: maatschappelijke integratie, OCMW-dienstverlening
 • Zorg: tegemoetkoming aan personen met handicap, zorgverzekering
 • RSZ-Inspectie
 • EU Sociale Zekerheidsrecht: welk recht toepasbaar, internationale tewerkstelling, ...
Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x