Familierecht - Echtscheidingsrecht - Erfrecht

Ons kantoor is gespecialiseerd in de volgende materies:

 • Echtscheidingen
 • Voorlopige maatregelen bij relatie - en gezinsproblemen
 • Vereffeningen en verdelingen in het kader van echtscheidingen - Familiaal vermogensrecht
 • Adviesverlening inzake huwelijkscontracten
 • Onderhoudsverplichtingen (onderhoudsgeld en alimentatie) m.b.t. kinderen alsook tussen familieleden en partners
 • Verblijfsregelingen, omgangsregelingen, recht op persoonlijk contact m.b.t. minderjarige kinderen
 • Uitoefening ouderlijk gezag m.b.t. minderjarige kinderen
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vereffeningen en verdelingen in het kader van nalatenschappen
 • Successie
 • Beschermingsmaatregelen meerderjarige onbekwamen
 • Adoptie
 • Afstamming
 • Naam
Familierecht - Echtscheidingsrecht - Erfrecht

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x