Familierecht - Echtscheidingsrecht - Erfrecht

Ons kantoor is gespecialiseerd in de volgende materies:

  • Echtscheidingen
  • Voorlopige maatregelen bij relatie - en gezinsproblemen
  • Vereffeningen en verdelingen in het kader van echtscheidingen - Familiaal vermogensrecht
  • Adviesverlening inzake huwelijkscontracten
  • Onderhoudsverplichtingen (onderhoudsgeld en alimentatie) m.b.t. kinderen alsook tussen familieleden en partners
  • Verblijfsregelingen, omgangsregelingen, recht op persoonlijk contact m.b.t. minderjarige kinderen
  • Uitoefening ouderlijk gezag m.b.t. minderjarige kinderen
  • Erfenissen, schenkingen en testamenten
  • Vereffeningen en verdelingen in het kader van nalatenschappen
  • Successie
  • Beschermingsmaatregelen meerderjarige onbekwamen
  • Adoptie
  • Afstamming
  • Naam
Familierecht - Echtscheidingsrecht - Erfrecht

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x