B-V Advocaten & Partners blijven tot uw dienst

Het Coronavirus noopt ons allen tot reorganisatie. Ook B-V Advocaten & Partners doet dat. De gezondheid van ons cliënteel en onze advocaten is daarbij onze eerste zorg. Gelukkig mogen en kunnen wij, ondanks de diverse overheidsmaatregelen die op vandaag van kracht zijn, u ten volle van dienst blijven zijn:

- "De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn", waaronder de advocatuur, werden door de overheid erkend als "cruciale sector" die "essentiële diensten" verleent. Dit maakt dat wij in de praktijk onze job ten volle kunnen blijven uitoefenen, inclusief bvb. verplaatsingen naar rechtbanken indien dat nodig zou zijn;

- Onze digitale kantoorinrichting maakt dat onze advocaten perfect vanop afstand hun job kunnen blijven uitoefenen. Onze advocaten werken dan ook zoveel mogelijk van thuis uit, maar blijven bereikbaar via de gebruikelijke communicatiekanalen;

- Onze kantoren blijven telefonisch bereikbaar via het nummer 016/88.02.18 (kantoor Leuven) en het nummer 0475/91.96.86 (kantoor Tienen), en per e-mail op info@b-vadvocaten.be. Indien u rechtstreeks contact wenst op te nemen met één van onze advocaten, verwijzen wij u naar hun rechtstreekse contactgegevens opgenomen op de "Team" pagina.

B-V Advocaten & Partners blijven met andere woorden ten volle tot uw dienst. Op verantwoorde wijze en met respect voor ieders gezondheid.

B-V Advocaten & Partners blijven tot uw dienst

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x